Københavns Universitets profilshop

Handelsbetingelser

Her følger er en gennemgang af vores handelsbetingelser i forbindelse med bestilling og betaling i vores webshop:

Produktinformation:
I shoppen oplyses varernes væsentligste egenskaber. For yderligere oplysninger kan der sendes en mail til Mercoprint via mercoprint@mercoprint.dk.

Leveringstider:
Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid indenfor 5-15 hverdage, på alle produkter bestilt via webshoppen. Der vil kunne forekomme kortere eller længere leveringstider.

Leveringsstabilitet:
Der tages forbehold for udsolgte varer og designs, og det vil kunne forekomme at bestilte varer vil blive afvist af denne årsag.

Priser:
Alle priserne er dagspriser og gældende på bestillingsdagen. Der kan principielt forekomme prisændringer, omend priserne normalt ikke er genstand for løbende justering. Alle angivne priser er inklusiv 25% moms.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris er ikke et bindende tilbud, men en opfordring. Købers bestilling af varer overfor Mercoprint udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Mercoprint om at købe varen på de oplyste vilkår. En bindende aftale mellem Køber og Mercoprint er først indgået, når Mercoprint ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling:
De kontooplysninger der indtastes ved køb af varer, bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) så kun Køber og PBS læse dem. Ved køb med dankort eller øvrige kreditkort trækkes beløbet fra kontoen idet varen afgår fra Mercoprint.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Reklamation:
Mercoprint yder jf. købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadatoen på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Fakturaen skal fremvises til Mercoprint i forbindelse med anvendelse af reklamationen. Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til Mercoprint inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Køber skal på forlangende angive hvori manglen består.

Fortrydelsesret
Meddeler Køber Mercoprint, at Køberen har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Mercoprint det modtagne beløb. Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes der anvendes en pakkedistributør, der gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Send varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at der ønskes at gøre brug af fortrydelsesretten og at varens pris skal tilbageføres. Vi beder dig endvidere om at oplyse årsagen til, at du fortryder dit køb (hvilket ikke er et krav). Bemærk at der er særlige vilkår for fortrydelsesret hvad angår bestilling af tekstiler med tryk.

Fortrydelsesret for særligt tilpassede varer
Tekstiler med tryk i denne webshop, er at betragte som særligt tilpassede varer jf. Købelovens regler om fortrydelsesret ved e-handel. Med udgangspunkt i din bestilling, matches tekstil i din ønskede model, farve og størrelse, med det tryk som du har valgt, og denne særlige tilpasning af et produkt betyder at de enkelte enheder (tekstil og tryk) ikke kan bringes tilbage til deres oprindelige stand. Dermed underlægges køber nogle særlige regler for e-handel, herunder at fortrydelsesretten bortfalder det øjeblik at sælger går i gang med at tilpasse varen eller iværksætte ydelsen.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Mercoprint er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller at de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Købers handling eller undladelse, eller forhold som ligger uden for Mercoprint kontrol, fx indgreb fra staten, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Kundens data
Kundens data slettes efter abonnementets ophør, og Mercoprint har ingen pligt til at opbevare data efter dette tidspunkt. Læs venligst vores privatlivspolitik

Forbehold for ændringer:
Mercoprint forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for de respektive webshops og vores handelsbetingelser i almindelighed.

Købeloven:
Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for sø- og handelsretten i København og i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

Klageadgang:
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til kundeservice som varetages af Mercoprint. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, telefon 41 71 50 00, eller læs mere om dine klagemuligheder på: http://www.kfst.dk/Forbrugerforhold/Klageforhold/Forbrugerklagernaevnet-efter-1-oktober-2015, eller på http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm